Selecteer taal

Talk-therapie: wat is het?

Door Beacon Care Services • 26 okt 2018
  • Talk-therapie omvat een breed scala aan manieren om psychische aandoeningen te behandelen.
  • Het omvat praten met een therapeut, alleen of met anderen.
  • Welk type gesprekstherapie is het beste voor u?

Gesprekstherapie, ook wel counseling genoemd, is een basisonderdeel van de geestelijke gezondheidszorg. Het werkt door te praten tussen een therapeut en een persoon die hulp zoekt. Het heeft tot doel zowel zelfkennis als copingvaardigheden aan te leren. Zoals het National Institute of Mental Health beschrijft, is het 'een manier om mensen met een psychische stoornis te behandelen door hen te helpen hun ziekte te begrijpen'. Het is niet afhankelijk van medicijnen. Maar medicijnen kunnen worden gebruikt als onderdeel van het plan.

Tegenwoordig worden honderden gesprekstherapie-technieken gebruikt. Enkele van de meest bestudeerde en vaak nuttige zijn cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie en psychodynamische therapie.

Voor de meeste problemen gebruiken therapeuten methoden zoals deze alleen of tegelijkertijd:

Cognitieve gedragstherapie (CGT). De meest voorkomende. CBT traint je om ongezonde denkwijzen te vermijden. Het leert je ook betere mentale gewoonten. Het speelt een sleutelrol bij de behandeling van bipolaire stoornissen, stressreacties, paniekstoornissen, depressie en angst. Een CGT-kuur is meestal kort. Ongeveer 16 sessies zijn typisch. Het stelt een specifiek doel. Die omvatten het overwinnen van een fobie of het stoppen van dwangmatig gedrag. CGT vraagt vaak om huiswerk, zoals het bijhouden van je gedachten.

Gedragstherapie werkt door zeer gestructureerde manieren op te zetten om gewenste acties te versterken. Het vindt ook een mengeling van niet-disciplinaire manieren om van slecht gedrag af te komen. Het wordt vaker gebruikt bij jongere kinderen. Het kan ook worden gebruikt bij mensen met beperkte verbale vaardigheden. Bij sommige kinderen kan het nuttig zijn om aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) te behandelen.

Psychodynamische therapie. Terwijl CBT werkt met de bewuste geest, graaft deze methode dieper. Het gaat in op de onbewuste krachten die gedachten en gedrag aansturen. Het concentreert zich op ons verleden en hoe we er op schadelijke manieren op kunnen reageren. Het is de basis voor veel methoden. Het kan helpen bij problemen zoals eetstoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSD) en depressie.

Naast één-op-één-bijeenkomsten kunnen deze ook nuttig zijn:

Groepstherapie. Bij deze methode ontmoet een therapeut een klein aantal mensen met hetzelfde probleem. De groepsinstelling kan op veel manieren nuttig zijn. Het kan leiden tot gedeelde inzichten. Het kan een gevoel van verbondenheid geven. Het kan mensen ook helpen hun emoties los te laten door ze aan anderen te uiten. Een gebruik ervan is voor de behandeling van PTSD.

Gezinstherapie. Net als bij een gezinstherapie zijn veel mensen betrokken. Het doel is om mensen te helpen van elkaar te leren, betere manieren om conflicten te boven te komen. Het kan gezinnen ook helpen om te gaan met de stress van het probleem van één lid, zoals autisme.

Andere therapieën helpen bij specifieke problemen of gebruiken unieke methoden. Exposure-therapie helpt mensen hun angsten onder ogen te zien door hen zorgvuldig dingen te laten zien die hen van streek of beangstigen.

Specifieke genezingsmethoden kunnen helpen bij het behandelen van specifieke probleemgebieden. Biofeedback-technieken, waaronder neurofeedback, volg hersenactiviteit om stress- en angststoornissen zoals PTSD te behandelen. Sommige therapeuten gebruiken ook ontspanningsmethoden, waaronder hypnose, om angst- en stemmingsstoornissen te behandelen.

Welk type gesprekstherapie is geschikt voor u?

Het antwoord hangt af van ten minste twee dingen. Een daarvan is het soort probleem. Het behandelplan dat uw therapeut en gezondheidswerker volgen, is ook erg belangrijk. GGZ-artsen en -verzekeraars geven de voorkeur aan methoden waarmee snel duidelijke doelen kunnen worden bereikt. Het vereist vaak medicijnen samen met therapie voor ziekten zoals bipolaire stoornis, ernstige depressie en ADHD.

Houd er ten slotte rekening mee dat het doel van therapie is om een bepaald probleem op te lossen. In de taal van gezondheidsplannen en artsen is het een acute behandeling. Je kunt niet verwachten dat het je leven of natuur op basale manieren verandert. Maar het zou u al snel weer in uw normale toestand moeten brengen.