Chọn ngôn ngữ

Sáu cách để kiểm soát căng thẳng của bạn

By Beacon Care Services • 26 Th10 2018

Thay đổi lối sống nhỏ, kỹ thuật thư giãn đơn giản, hoặc thậm chí chỉ thay đổi cách nhìn cũng có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng. Hãy thử sáu chiến lược sau để giúp bạn kiểm soát căng thẳng của mình.