Chọn ngôn ngữ

Về chúng tôi

Tại Beacon Care Services, sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người sống hết mình với tiềm năng. Chúng tôi sống sứ mệnh đó mỗi ngày. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần thuận tiện và nhân ái trong cộng đồng.

Chúng tôi lấy con người làm trung tâm

Chúng tôi bắt đầu và kết thúc với những gì khách hàng mong muốn để có sức khỏe tốt hơn. Chúng tôi tập trung vào nhu cầu của họ. Chúng tôi giúp khách hàng hướng tới các giải pháp đáp ứng những nhu cầu đó. Chúng tôi xem các cá nhân là chuyên gia về cuộc sống của chính họ. Công việc của chúng tôi là lắng nghe nhu cầu của họ và giúp hướng đến các nguồn lực phù hợp.

Chúng tôi tuân theo thực tiễn dựa trên bằng chứng

Chúng tôi tự chịu trách nhiệm để biết phương pháp điều trị tốt nhất hiện có được hỗ trợ bởi bằng chứng khoa học. Beacon liên tục theo dõi các nghiên cứu mới nhất. Chúng tôi đào tạo nhân viên của chúng tôi với thông tin này.

Chúng tôi tập trung vào sức khỏe tổng hợp

Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của can thiệp “toàn bộ con người / toàn bộ sức khỏe”. Chúng tôi làm việc với một nhóm đa lĩnh vực. Chúng tôi đánh giá một loạt các yếu tố sức khỏe và cuộc sống có thể có. Chúng tôi tìm kiếm các kế hoạch điều trị giải quyết cả những vấn đề rõ ràng và ít rõ ràng hơn.

Chúng tôi mong muốn tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ chăm sóc hiệu quả

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi rất khó để đưa ra quyết định tìm kiếm sự chăm sóc. Chúng tôi làm việc để cung cấp phản hồi nhanh chóng cho mọi yêu cầu. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu chăm sóc vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất để được hỗ trợ.

Chúng tôi cung cấp cho bạn phương pháp điều trị cụ thể cho nhu cầu của bạn

Chúng tôi cung cấp một kế hoạch điều trị cá nhân bằng văn bản. Đó là một kế hoạch toàn diện, tiến bộ, được cá nhân hóa. Nó bao gồm tất cả các dịch vụ Sức khỏe Hành vi (BH) theo quy định. Nó tập trung vào bệnh nhân và nhu cầu của họ. Nó cũng tập trung vào việc phục hồi. Nó có thẩm quyền về mặt văn hóa. Kế hoạch giải quyết các mục tiêu và mục tiêu được cá nhân hóa.